تبلیغات
لبخند : ) با شناسه م ن - ا ف ک ا ر م
لبخند : ) با شناسه م ن

**
این روزها که نگه میدارم ،
حُرمت افکارم را..

قلمم سایه اش سنگین تر میشود ..
و تکان دادنش سخت تر..
و مَنی که پُر میشوم !
نوشتنت که از سر گرفته شود..
افکارت برهنه میشوند!
آن وقت است که گم می شوی در میان  واژه هایت..!*
حِس خلوتت که پیدا شد..هرگاه که افکارت آرامِ جانت شدند . آن هارا میخ کوبشان کن بر دیوار اتاقت..
و از دیدن خودت سیر نَشو !
بگذار بر کَج بودن افکارت بخَندند این جماعت/ بگذار از دیوار کوته فکریشان بالا روند


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیِ نوشت: و روزهایست که " نه " گفتن سخت فراموش شده !

+ این روزها بهاریست و دنیایی! سخت که میشوم ،خنده ام میگیرد..


نوشته شده در 1390/05/19 ساعت 22:18 توسط zahra نظرات |


Design By : Pichak