تبلیغات
لبخند : ) با شناسه م ن - قدر ما /
لبخند : ) با شناسه م ن

بـا دستے تهــے ُ

دلے پـُر از آرزو (!)

بـه گدایے آمــده ام ؛

اندکے خـُــدا(!)

مے خواهــَــــم ... /
+ این شـب ها
که قـُـرآن به سَــر مے گیریم
اے کاش ...
نیـزه(!) نباشــیم ... /!!!


                                                              منبع (؟)

نوشته شده در 1390/05/29 ساعت 21:52 توسط zahra نظرات |


Design By : Pichak