تبلیغات
لبخند : ) با شناسه م ن - بابا بزرگــ / ی
لبخند : ) با شناسه م ن

حواست هست؟ دَم از چه میزنی؟!
فراموشی؟
ما که هنوز اول داستانیم!
مگر قرارمان خرید حوصله نبود؟
چه میکنی؟
فراموش؟
آرزوهایم را چه؟؟
آن هایی که گره بندشان کرده بودم بر لبه ی تختت.. همه اش هیچ؟
با کودکیم هم کنار امدی؟!
گذاشته بودمشان زیر بالشتت..که یادت نروم !
رفتم؟؟
کمتر بخندانم/.
میدانی که باورش سخت است !
راستی نگفتی؟ خودت را چند بدستش فروختی؟
تو بگو ،ارزش اش را داشت؟!
اول اسمم را می گویم.. بقیه اش با تو.. خب؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


پ ن1: قرار بود یه طرح از بزرگمهر حسین پور بذارم.. ولی چیزی و که دنبالش بودم و هنوز پیدا نکردم..

پ ن2: یه عده هستند که نمیدونم چه کاریه به آدم ثابت کنن که چیزی و که هستی مدیون اونایی.
جالب اینجاست که توی هر کارت هم اظهار نظر میکنن (اساسیا) ، که یه وقت خطایی نکنی !
چیکارشون میشه کرد!؟


نوشته شده در 1390/06/19 ساعت 12:15 توسط zahra نظرات |


Design By : Pichak