تبلیغات
لبخند : ) با شناسه م ن - حواس ها..
لبخند : ) با شناسه م ن

هی میگویم بیا و از جمع کردن این بساط حواس ها دست برداریم..
دقت ،حوصله ام را سر میبرد وسخت میشوم..
و دل توست که میگیرد!
میگویم بیا وبیخیال حواس های پرت شده مان شویم..حال هرکجاکه میخواهند باشند..
و اینبار جراتی خرج دهیم/.
 و بلند بلند
دست به تفکر های تمام نشدنی بزنیم..
بی انکه بخواهم تورا شکر کنم ،ازشنیده نشدن فکرهایم..

++ کمی نزدیک تر بیا..که از همین پایین هاهوایت رادارم،درست مثال تو ازهمان بالا ها..
نوشته شده در 1390/10/25 ساعت 22:25 توسط zahra نظرات |


Design By : Pichak