تبلیغات
لبخند : ) با شناسه م ن - من + مامان + جاده
لبخند : ) با شناسه م ن

+
گفتم دلم میخواهد چشم هایم را ببندم و جاده ،
 چشم هایش را باز کند و برویم تا تهش..
تا تو /.
گفت هم پایم شو..
می رویم به دیدار عزیز جانت ،" که مغز ما را خوردی بهارک"
و حال احوالات ماست که پرسه میزند..
 همان حوالی..
از ان قبرستان طویل خاطرات ، تا بالا امدن از پله های خانه ات ،
و ورق زدن تمام کودکی ام..


وحال ما.. با تمام وجود یخ زده مان در راهیم بابابزرگی:**

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ ن : وقتی برای اولین بار بستن چمدونتو میذارن به عهده خودت..
وقتی گم میشی توی تموم وسایلات ، انگار داری سخت ترین کار دنیا رو انجام میدی!!
نوشته شده در 1390/12/20 ساعت 23:36 توسط zahra نظرات |


Design By : Pichak