تبلیغات
لبخند : ) با شناسه م ن - سَ لام..
لبخند : ) با شناسه م ن

به همین گونه شعر مینویسم..

مدادم را دستم میگیرم ومینویسم " باران "

دیگر پروانه و باد خود میدانند پاییز است یا بهار..

من تنها گاه گاهی خورشیدی از گوشه ی چشمم به جانب شان میفرستم..

و اگر توفانی برخیزد و آب ها وبرگ های سیاه را باخود ببرد ، با من نیست!

به همان گونه که اکنون گل سرخی بر یقه ی پیراهنتان روییده است..
                                                                                                                           شمس لنگرودی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت : بالاخره شروع کردم.. امیدوارم بشه ، " از پسش بر بیام! "نوشته شده در 1390/04/19 ساعت 11:35 توسط zahra نظرات |


Design By : Pichak